top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, záznamy o průběhu poradenství, osobní údaje/fotky uvedené v komunikacích přes emaily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, zdravotní stav dítěte na účel dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let.

Provozovatel:            Kristýna Havlová, IČO: 04197259

                                   U Nádraží 172, 27716 Všetaty

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele lp.kristynahavlova@gmail.com, písemné žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Provozovatel podle zákona může při ústné žádosti požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace/vystavení účetního dokladu zpracovává provozovatel následovné údaje: jméno, příjmení, adresa. Pro tento účel není podle zákona potřebný souhlas dotčené osoby, jedná se o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let.

Jako dotčená osoba vyhlašuji, že jsem byla obeznámená s mými právy podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

  • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům

  • právo na opravu osobních údajů

  • právo na vymazání osobních údajů

  • právo na omezení zpracování osobních údajů

  • právo namítat proti zpracování osobních údajů

  • právo na přenosnost svých osobních údajů

  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)

  • právo podat stížnost dozornému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám.

Zároveň vyhlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byli poskytnuté svobodně.

bottom of page